کتراک

کتراک  با نام انگلیسی Dexpan جزء ابزار معدن و تخریب  است و از  مواد شیمیایی ای تهییه شده  که موجب تخریب بتن و سنگ می شود .

کتراک

کاربرد کتراک

 

برای دیدن  روش استفاده از کتراک  کلیک نمایید.

برای دیدن  ویدیو  استفاده از کتراک کلیک کنید.

کتراک

کتراک  با نام انگلیسی Dexpan جزء ابزار معدن و تخریب  است و از  مواد شیمیایی ای تهییه شده  که موجب تخریب بتن و سنگ می شود .
 • در واقع پودر سفید رنگی است که با آب ترکیب می شود و خمیری را درست می کند که باید در چاله ها ریخته شود.
 • خمیر تهیه شده باید  در زمانی کوتاه تر از پنج دقیقه در چالها ریخته شود.
کتراک

کاربرد کتراک

 • آز آن برای تخریب سنگ و بتن در معادن  استفاده می شود.
 • قبل از ریختن این ماده محیط را کاملا تمیز کنید.چال ها باید کاملا با خمیر پر شوند تا کتراک قدر کافی برای تخریب مناسب را ایجاد کند .
 • پس ازگذشت پنج تا شش ساعت تخریبی مطمئن خواهید داشت.
 • در نظر داشته باشید که قرار دادن این ماده  در محیط باز خاصیت شیمیایی آن را کاهش می دهد.
 • در صورت عدم قرار دادن آن در محیط مرطوب تا یک سال قابل نگه داری است.
 
 • آنچه باید در مرحله اول مورد توجه خاص قرار گیرد شناخت قرار گرفتن موقعیت سنگ یا بتن است.
 • الف )حفر چال در سنگ یا بتن مسلح ایستاده و آزاد:
 • ب)حفر چال در سنگ یا بتن نهفته
 • ج-حفر چال در بتن مسطح

برای دیدن  روش استفاده از کتراک  کلیک نمایید.

برای دیدن  ویدیو  استفاده از کتراک کلیک کنید.