دمنده-مکنده

دمنده-مکنده  ابزاری برقی است که هوا را با فشار زیاد به نقطه مورد نظر هدایت می کند تا گرد غبار را پاک کند و بیشتر برای نظافت کیس های کامپیوتر استفاده می شود.

از این ابزار بیشتر در حوزه IT  استفاده می شود.

کاربرد

دمنده-مکنده

دمنده-مکنده  ابزاری برقی است که هوا را با فشار زیاد به نقطه مورد نظر هدایت می کند تا گرد غبار را پاک کند و بیشتر برای نظافت کیس های کامپیوتر استفاده می شود. از این ابزار بیشتر در حوزه IT  استفاده می شود.

کاربرد

  • پاک کردن کیس ها و قطعات کامپیوتری
  • سرورها