بالابر ساختمانی و برقی

بالابر ساختمانی ابزار برقی است که برای جابه جا کردن مصالح در ساختمان سازی از آن استفاده می شود.

بالابرها به دو دسته تقسیم می شوند

فروشگاه ایران ابزار انواع بالابر در وزنهای مختلف را عرضه می دارد.

بالابر ساختمانی و برقی

بالابر ساختمانی ابزار برقی است که برای جابه جا کردن مصالح در ساختمان سازی از آن استفاده می شود. بالابرها به دو دسته تقسیم می شوند
  • بالایر تک فاز
  • بالابر سه فاز
فروشگاه ایران ابزار انواع بالابر در وزنهای مختلف را عرضه می دارد.
  • 250 کیلوگرم
  • 300 کیلوگرم
  • 500 کیلوگرم
  • 750 کیلوگرم
  • 1000 کیلوگرم

بالابر ساختمانی و بالابر برقی

نمایش 12 نتیحه