پیچ گوشتی برقی و شارژی
پیچ گوشتی برقی و شارژی  ابزاری برقی است  که با پیچاندن سریع پیچ باعث صرفه جویی در زمان و انرژی می شود.این ابزار طوری طراحی شده تا هر گونه پیچ کوتاه یا بلند را بازو بسته کند و نیازی نیست تا کاربر به آن فشاری وارد کند.

باتری دریل پیچ گوشتی های شارژی از جنس لیتیوم است .

این ابزار دارای چراغ ال ای دی است.
کاربرد

نجاری
ساختمان سازی

پیچ گوشتی برقی و شارژی پیچ گوشتی برقی و شارژی  ابزاری برقی است  که با پیچاندن سریع پیچ باعث صرفه جویی در زمان و انرژی می شود.این ابزار طوری طراحی شده تا هر گونه پیچ کوتاه یا بلند را بازو بسته کند و نیازی نیست تا کاربر به آن فشاری وارد کند. باتری دریل پیچ گوشتی های شارژی از جنس لیتیوم است . این ابزار دارای چراغ ال ای دی است. کاربرد نجاری ساختمان سازی