میخکوب بادی

میخکوب بادی یا nail gun  ابزاری بادی است که برای قراردادن میخ در چوب از آن  استفاده می شود .

این ابزار یکی از پرکاربردترین ابزار نجاری و کابینت سازی است.

این دستگاه با ذخیره هوای فشرده در مخازن خود و از طریق هدایت آن بوسیله لوله های تعبیه شده  ,نیروی لازم برای منبع تغزیه را ایجاد می کند.

فروشگاه ایران ابزار انوع این دستگاه  را در بهترین برند رونیکس ساخت کره و آنکور  برای مشتریان عرضه می دارد.

برای به کار انداختن این ابزار نیاز به پمپ باد دارید.

نکات ایمنی

هرگز هنگام استفاده از این ابزار شوخی نکنید.و آن را به سمت افراد دیگر نگیرید.

هر روز آن را روغن کاری کنید.

میخکوب بادی

میخکوب بادی یا nail gun  ابزاری بادی است که برای قراردادن میخ در چوب از آن  استفاده می شود . این ابزار یکی از پرکاربردترین ابزار نجاری و کابینت سازی است. این دستگاه با ذخیره هوای فشرده در مخازن خود و از طریق هدایت آن بوسیله لوله های تعبیه شده  ,نیروی لازم برای منبع تغزیه را ایجاد می کند. فروشگاه ایران ابزار انوع این دستگاه  را در بهترین برند رونیکس ساخت کره و آنکور  برای مشتریان عرضه می دارد. برای به کار انداختن این ابزار نیاز به پمپ باد دارید.

نکات ایمنی

هرگز هنگام استفاده از این ابزار شوخی نکنید.و آن را به سمت افراد دیگر نگیرید. هر روز آن را روغن کاری کنید.