بکس بادی

بکس بادی یا آچار بکس بادی با نام انگلیسی air wrench ابزاری بادی است که برای باز و بسته کردن انواع پیچ و مهره استفاده می شود.

با استفاده از باد درون کمپرسور باد ،  کلگی بکس بادی شروع به گرداندن می شود.

با استفاده از بکس بادی میتوان پیچ های مختلف را با قدرت بالا و به راحتی باز و بسته نمود.

 

 

بکس بادی

بکس بادی یا آچار بکس بادی با نام انگلیسی air wrench ابزاری بادی است که برای باز و بسته کردن انواع پیچ و مهره استفاده می شود. با استفاده از باد درون کمپرسور باد ،  کلگی بکس بادی شروع به گرداندن می شود. با استفاده از بکس بادی میتوان پیچ های مختلف را با قدرت بالا و به راحتی باز و بسته نمود.