بکس بادی

بکس بادی یا آچار بکس بادی با نام انگلیسی air wrench ابزاری بادی است که برای باز و بسته کردن انواع پیچ و مهره استفاده می شود.

بکس بادی

بکس بادی یا آچار بکس بادی با نام انگلیسی air wrench ابزاری بادی است که برای باز و بسته کردن انواع پیچ و مهره استفاده می شود.