کارواش

کارواش صنعتی  ابزاری برقی است که آب را با فشار بیرون می دهد و برای نظافت و لایه برداری  و از بین بردن آلودگی زمین, قطعات و تجهیزات ار آن استفاده می شود.

کارواش

کارواش صنعتی  ابزاری برقی است که آب را با فشار بیرون می دهد و برای نظافت و لایه برداری  و از بین بردن آلودگی زمین, قطعات و تجهیزات ار آن استفاده می شود.

کارواش

Showing 1–12 of 26 results