پیچ گوشتی

پیچ گوشتی و فازمتر یا screwdriver  ابزاری دستی است که برای بازو بسته کردن انواع پیچ ها از آن استفاده می شود.

هنگام کار کردن با این ابزار مطمئن شوید که سر آن باید بر روی شیار پیچ قرار گیرد.

انواع پیچ گوشتی و فازمتر

پیچ گوشتی

پیچ گوشتی و فازمتر یا screwdriver  ابزاری دستی است که برای بازو بسته کردن انواع پیچ ها از آن استفاده می شود. هنگام کار کردن با این ابزار مطمئن شوید که سر آن باید بر روی شیار پیچ قرار گیرد.

انواع پیچ گوشتی و فازمتر

  • دو سو
  • چهار سو
  • ستاره ای
  • خوشیدی
  • سه پر

پیچ گوشتی و فازمتر

در حال نمایش 1–12 از 13 نتیجه