پیچ گوشتی

پیچ گوشتی و فازمتر یا screwdriver  ابزاری دستی است که برای بازو بسته کردن انواع پیچ ها از آن استفاده می شود.

پیچ گوشتی

پیچ گوشتی و فازمتر یا screwdriver  ابزاری دستی است که برای بازو بسته کردن انواع پیچ ها از آن استفاده می شود.

پیچ گوشتی و فازمتر

در حال نمایش 1–12 از 13 نتیجه