ابزار معدن و تخریب Mining tool

ابزار معدن و تخریب ,ابزار و تجهیزاتی است که برای استخراج معدن استفاده می شودمانند چکش بادی, قلم چکش, مته چکش برقی ,کتراک

مجموعه ایران ابزار ,ابزار معدن زیر را عرضه می دارد.

ابزار معدن و تخریب Mining tool

ابزار معدن و تخریب ,ابزار و تجهیزاتی است که برای استخراج معدن استفاده می شودمانند چکش بادی, قلم چکش, مته چکش برقی ,کتراک مجموعه ایران ابزار ,ابزار معدن زیر را عرضه می دارد.
  • چکش بادی6کیلویی
  • چکش بادی 7کیلویی
  • چکش بادی 9کیلویی
  • چکش بادی 16 کیلویی
  • چکش بادی 40کیلویی
  • قلم چکش
  • مته چکش برقی
  • کتراک

ابزار معدن و تخریب

در حال نمایش 1–12 از 14 نتیجه