ابزار بادی متفرقه

انواع ابزار بادی  شامل  ابزار بادی  است که با نیروی هوای متراکم کار می کنند.

مانند کوپلینگ باد،پمپ باد فندکی ، گازوئیل پاش،شلنگ فنری باد،درجه باد  ….. می باشد.

برای به کار انداختن این ابزار باید از کمپرسور باد استفاده کنید.

ابزار بادی  استهلاک کمتری نسبت به سایر ابزار دارند.

ابزار بادی متفرقه

انواع ابزار بادی  شامل  ابزار بادی  است که با نیروی هوای متراکم کار می کنند. مانند کوپلینگ باد،پمپ باد فندکی ، گازوئیل پاش،شلنگ فنری باد،درجه باد  ..... می باشد. برای به کار انداختن این ابزار باید از کمپرسور باد استفاده کنید. ابزار بادی  استهلاک کمتری نسبت به سایر ابزار دارند.

ابزار بادی متفرقه

نمایش 10 نتیحه