متر دستی

متر دستی که جزء  ابزار اندازه گیری است که با استفاده از نوار مندرج ،میتوان فواصل مختلف را  به دقت اندازه گیری نمود.

از این ابزار برای اندازه گیری در نجاری و ساختمان سازی و راه سازی استفاده می شود.

فروشگاه ایران ابزار متر دستی را در بهترین برندهای رونیکس و آروا عرضه می دارد.

 

متر دستی

متر دستی که جزء  ابزار اندازه گیری است که با استفاده از نوار مندرج ،میتوان فواصل مختلف را  به دقت اندازه گیری نمود. از این ابزار برای اندازه گیری در نجاری و ساختمان سازی و راه سازی استفاده می شود. فروشگاه ایران ابزار متر دستی را در بهترین برندهای رونیکس و آروا عرضه می دارد.  

متر دستی

Showing all 10 results