اره و کمان اره

اره و کمان اره  ابزاری دستی است که برای بریدن اجسام مختلف از آن استفاده می شود.این ابزار طوری طراحی شده است که هنگام کار با آن دست راحت باشد و دچار ناراحتی نشود.

انواع اره  و کمان اره

اره و کمان اره

اره و کمان اره  ابزاری دستی است که برای بریدن اجسام مختلف از آن استفاده می شود.این ابزار طوری طراحی شده است که هنگام کار با آن دست راحت باشد و دچار ناراحتی نشود.

انواع اره  و کمان اره

  • اره آهن بر
  • اره چوب بر
  • اره مویی
  • اره کوچک