پیستوله برقی

پیستوله برقی ابزاری برقی است که جهت رنگ آمیزی استفاده می شود. در واقع این ابزار , رنگ پاشی است که دارای یک مخزن رنگ و هواست و رنگ را به طور یکسان اسپری می کند .

ایران ابزار این رنگ پاش را در برند رونیکس عرضه می دارد.

کاربرد

پیستوله برقی

پیستوله برقی ابزاری برقی است که جهت رنگ آمیزی استفاده می شود. در واقع این ابزار , رنگ پاشی است که دارای یک مخزن رنگ و هواست و رنگ را به طور یکسان اسپری می کند . ایران ابزار این رنگ پاش را در برند رونیکس عرضه می دارد.

کاربرد

  • نقاشی ساختمان
  • تعمیرگاهها