انواع گیره و پیچ دستی

انواع گیره و پیچ دستی ابزی است که برای ثابت نگه داشتن قطعات از آن استفاده می شود.

از این ابزار بیشتر در نجاری  و صحافی استفاده می شود.

برای خرید و دیدن لیست قیمت ابزار دستی کلیک کنید.

انواع گیره و پیچ دستی

انواع گیره و پیچ دستی ابزی است که برای ثابت نگه داشتن قطعات از آن استفاده می شود. از این ابزار بیشتر در نجاری  و صحافی استفاده می شود. برای خرید و دیدن لیست قیمت ابزار دستی کلیک کنید.

انواع گیره و پیچ دستی

Showing all 12 results