بکس برقی

بکس برقی ابزاری برقی است که برای باز و بسته کردن انوع پیچ از آن استفاده می شود و دارای انواع مختلفی است.

بازو بسته کردن پیچ های آسیب دیده و زنگ زده بسیار دشوار است بکس برقی ابزاری است که با نیروی کم  و سرعت بالا هر پیچی را باز میکند.

کاربرد بکس

ایران ابزار انواع بکس رونیکس و دانگ چنگ را آماده عرضه به مشتریان خود دارد.

بکس برقی

بکس برقی ابزاری برقی است که برای باز و بسته کردن انوع پیچ از آن استفاده می شود و دارای انواع مختلفی است. بازو بسته کردن پیچ های آسیب دیده و زنگ زده بسیار دشوار است بکس برقی ابزاری است که با نیروی کم  و سرعت بالا هر پیچی را باز میکند.

کاربرد بکس

  • ساختمان سازی
  • لوله کشی
  • تعمیرگاه ها
ایران ابزار انواع بکس رونیکس و دانگ چنگ را آماده عرضه به مشتریان خود دارد.