پمپ باد

پمپ باد , پمپ هوا, کمپرسور باد , کمپرسور هوا  ابزاری بادی است که وظیفه متراکم سازی و تخلیه هوا را بر عهده دارد .

در واقع با مراکم کردن هوا, هوایی با فشار بیشر تولید میکندد که نیروی لازم برای ابزار بادی را امین می کند.

کاربرد

پمپ باد

پمپ باد , پمپ هوا, کمپرسور باد , کمپرسور هوا  ابزاری بادی است که وظیفه متراکم سازی و تخلیه هوا را بر عهده دارد . در واقع با مراکم کردن هوا, هوایی با فشار بیشر تولید میکندد که نیروی لازم برای ابزار بادی را امین می کند.

کاربرد

  •  تنظیم کردن باد لاستیک اتومبیل
  • کار با  منگنه کوب
  •  کار با میخ کوب ها
  •  اسفاده از پیسوله بادی