موتور برق یا ژنراتور

ژنراتور generator  ابزاری موتوری است که برای تولید جریان الکتریسیته تولید میکند.

هنگام  قطع  برق یا در  نواحی دور از دسترس برق,  برای به کار انداختن ابزار برقی از این وسیله استفاده می شود.

موتور برق وسیله ای پر کاربرد برای کشاورزی و ساختمان سازی است.

انواع موتور برق

برای اجاره موتور برق کلیک کنید.

موتور برق یا ژنراتور

ژنراتور generator  ابزاری موتوری است که برای تولید جریان الکتریسیته تولید میکند. هنگام  قطع  برق یا در  نواحی دور از دسترس برق,  برای به کار انداختن ابزار برقی از این وسیله استفاده می شود. موتور برق وسیله ای پر کاربرد برای کشاورزی و ساختمان سازی است.

انواع موتور برق

  • موتور برق 800وات
  • موتور برق 2.8 کیلو وات
  • موتور برق 6 کیلو وات
برای اجاره موتور برق کلیک کنید.