بتونیر

بتونیر یا میکسر یا ملات ساز ابزاری برقی  است که  برای مخلوط کردن بتون  سیمان و شن و ماسه از آن استفاده می شود.

بتونیر

بتونیر یا میکسر یا ملات ساز ابزاری برقی  است که  برای مخلوط کردن بتون  سیمان و شن و ماسه از آن استفاده می شود.