بتونیر

بتونیر یا میکسر یا ملات ساز ابزاری برقی  است که  برای مخلوط کردن بتون  سیمان و شن و ماسه از آن استفاده می شود.

ترتیب و زمان اضافه کردن مواد در بتونیر بسیار مهم است.

هرگزبتونیر را بیش از اندازه پر نکنید.

کاربرد

برای اجاره بتونیر کلیک کنید.

بتونیر

بتونیر یا میکسر یا ملات ساز ابزاری برقی  است که  برای مخلوط کردن بتون  سیمان و شن و ماسه از آن استفاده می شود. ترتیب و زمان اضافه کردن مواد در بتونیر بسیار مهم است. هرگزبتونیر را بیش از اندازه پر نکنید.

کاربرد

  • ساختمان سازی
  • راه سازی
برای اجاره بتونیر کلیک کنید.