ابزارآلات تعمیرگاهی

ابزارآلات تعمیرگاهیدر شاخه  ابزاری دستی هستند که برای کارهای تعمیرگاهی از آن استفاده می شود.

ایران ابزار انواع آچارهای فیلتر باز کن و رینگ جمع کن و ترکمتر را در برندهای زیر عرضه می دارد.

اکرافت

ابزارآلات تعمیرگاهی

ابزارآلات تعمیرگاهیدر شاخه  ابزاری دستی هستند که برای کارهای تعمیرگاهی از آن استفاده می شود. ایران ابزار انواع آچارهای فیلتر باز کن و رینگ جمع کن و ترکمتر را در برندهای زیر عرضه می دارد. اکرافت
  • آچار فیلتر کامیونی
  • آچار فیلتر دسته جغجغه ای