منگنه کوب بادی

منگنه کوب بادی  یا منگنه زن یا staple gun air  ابزاری بادی است که برای اتصال دو قطعه چوبی یا چرمی یا پارچه ای استفاده می شود.

منگنه زن نیروی خود را از هوای فشرده در کمپرسور تامین می کند.

این ابزار یکی از پر کاربردترین ابزار نجاری است و سوزن را تا عمق 8 میلیمتر وارد سطح می کند.

فروشگاه ایران ابزار انواع منگنه کوب در برندهای رونیکس و آنکور عرضه می دارد.

این ابزار بادی نسب به برقی  آن ,استهلاک کمتری دارد و به صرفه تر است.

برای استفاده از این ابزار نیاز به پمپ باد دارید.

منگنه کوب بادی

منگنه کوب بادی  یا منگنه زن یا staple gun air  ابزاری بادی است که برای اتصال دو قطعه چوبی یا چرمی یا پارچه ای استفاده می شود. منگنه زن نیروی خود را از هوای فشرده در کمپرسور تامین می کند. این ابزار یکی از پر کاربردترین ابزار نجاری است و سوزن را تا عمق 8 میلیمتر وارد سطح می کند. فروشگاه ایران ابزار انواع منگنه کوب در برندهای رونیکس و آنکور عرضه می دارد. این ابزار بادی نسب به برقی  آن ,استهلاک کمتری دارد و به صرفه تر است. برای استفاده از این ابزار نیاز به پمپ باد دارید.