متر لیزری

خرید اینترنتی و قیمت متر لیزری جزء ابزار اندازه گیری است که  با استفاده از خط لیزری که ساطع می کند ، فواصل مختلف را به راحتی اندازه گیری می کند.

این ابزار پیشرفته برای اندازه گیری فواصل دور مناسب است .

همچنین این ابزار دارای  قابلیت اتصال به تلفن همراه و انجام محاسبات است.

فروشگاه ایران ابزار این ابزار را برندهای رونیکس و آنکور عرضه می دارد

خرید اینترنتی و قیمت متر لیزری

متر لیزری

خرید اینترنتی و قیمت متر لیزری جزء ابزار اندازه گیری است که  با استفاده از خط لیزری که ساطع می کند ، فواصل مختلف را به راحتی اندازه گیری می کند. این ابزار پیشرفته برای اندازه گیری فواصل دور مناسب است . همچنین این ابزار دارای  قابلیت اتصال به تلفن همراه و انجام محاسبات است. فروشگاه ایران ابزار این ابزار را برندهای رونیکس و آنکور عرضه می دارد خرید اینترنتی و قیمت متر لیزری