انواع قیچی و کاتر

انواع قیچی و کاتر  یا  cutter  ابزاری دستی است که برای بریدن لوله و درخت و کاغذ و … از آن استفاده می شود.

برای بریدن انواع لوله pvc, uvc و پلی اتیلن از آن استفاده می شود.

انواع قیچی و کاتر

انواع قیچی و کاتر  یا  cutter  ابزاری دستی است که برای بریدن لوله و درخت و کاغذ و ... از آن استفاده می شود. برای بریدن انواع لوله pvc, uvc و پلی اتیلن از آن استفاده می شود.

انواع قیچی و کاتر

Showing 1–12 of 14 results