سنگ رومیزی

سنگ رومیزی ابزار برقی است که  به آن سنگ سمباده یا چرخ سمباده نیز گفته می شود.این دستگاه دارای دو صفحه در طرفین است که برای سنگ زنی یا پلیسه گیری که همان صاف کردن سطوح است استفاده می شود و بر اساس قطر تقسیم بندی می شود.

کاربرد

نکات لیمنی

سنگ رومیزی

سنگ رومیزی ابزار برقی است که  به آن سنگ سمباده یا چرخ سمباده نیز گفته می شود.این دستگاه دارای دو صفحه در طرفین است که برای سنگ زنی یا پلیسه گیری که همان صاف کردن سطوح است استفاده می شود و بر اساس قطر تقسیم بندی می شود.

کاربرد

  • سنگ زنی
  • پولیش کاری
  • چاقو تیز کنی
نکات لیمنی
  • قبل از استفاده گردش را تست کنید.
  • برای جلوگیری از آسیب های احتمالی از عینک ایمنی و ماسک استفاده کنید.
  • هرگز به سنگ در حال گردش دست نزنید.
  • در زمان کار سعی کنید که بدنتان با دستگاه فاصله داشته باشد.