دستگاه جوش لوله سبز

اتو لوله یا دستگاه جوش لوله سبز ابزاری برقی است که برای وصل کردن لوله های سبز از آن استفاده می شود و مهمترین ویژگی آن توان و قدر آن است.

مشخصات دستگاه جوش لوله سبز مناسب و کاربردی

فروشگاه ایران ابزار انواع دستگاه جوش لوله سبز را عرضه میدارد.

برای اجاره اینورتر از فروشگاه ایران ابزار کلیک کنید.

دستگاه جوش لوله سبز

اتو لوله یا دستگاه جوش لوله سبز ابزاری برقی است که برای وصل کردن لوله های سبز از آن استفاده می شود و مهمترین ویژگی آن توان و قدر آن است.

مشخصات دستگاه جوش لوله سبز مناسب و کاربردی

  • دارای توانایی کنترل دم است
  • دارای سیم بلند است
  • دارای توان مناسب است
  • دارای سیستم حرارتی پیشرفته است
  • دارای سیسم جلوگیری از اتلاف انرژی است
  • مناسب برای لوله‌های PE ، PP-R و PB است
فروشگاه ایران ابزار انواع دستگاه جوش لوله سبز را عرضه میدارد.
  • اتو لوله آروا
  • اتولوله رونیکس
برای اجاره اینورتر از فروشگاه ایران ابزار کلیک کنید.