جاروبرقی وشارژی

جاروبرقی صنعتی ابزاری برقی است با دارای مکنده ی بسیار قوی  که هر گونه که ذرات گردو غبار و آلودگی ها را میزداید.

مهمترین قسمت این دستگاه پمپ آن است که هر چه قوی تر باشد قدرت مکش بیشتری دارد.

هر چه توان این دستگاه بیشتر باشد قدرت و سرعت  مکش آن بیشتر است.

برای هر کاربری  فیلتر جداگانه دارد که  بعد از هر استفاده می توان آن را تمیز کرد.

برای اجاره جاروبرقی کلیک کنید.

جاروبرقی وشارژی

جاروبرقی صنعتی ابزاری برقی است با دارای مکنده ی بسیار قوی  که هر گونه که ذرات گردو غبار و آلودگی ها را میزداید. مهمترین قسمت این دستگاه پمپ آن است که هر چه قوی تر باشد قدرت مکش بیشتری دارد. هر چه توان این دستگاه بیشتر باشد قدرت و سرعت  مکش آن بیشتر است. برای هر کاربری  فیلتر جداگانه دارد که  بعد از هر استفاده می توان آن را تمیز کرد. برای اجاره جاروبرقی کلیک کنید.