انواع آچار

انواع آچار یا (wrench ( spanner ابزاری دستی است که بستن انواع پیچ و مهره استفاده می شود.آنها از کروم و وانادیوم ساخته می شوند که از خوردگی و زنگ زدگی آنها جلوگیری می کند.

انواع آچار

آچار شلاقی یا لوله گیر/آچار فرانسه/اچار دو سر تخت/آچار دو سر رینگی/آچار یک سر تخت و یک سر رینگی/آچار آلن/آچار بکس/آچار جغجغه/آچار ترکمتر یا گشتاور

انواع آچار

انواع آچار یا (wrench ( spanner ابزاری دستی است که بستن انواع پیچ و مهره استفاده می شود.آنها از کروم و وانادیوم ساخته می شوند که از خوردگی و زنگ زدگی آنها جلوگیری می کند.

انواع آچار

آچار شلاقی یا لوله گیر/آچار فرانسه/اچار دو سر تخت/آچار دو سر رینگی/آچار یک سر تخت و یک سر رینگی/آچار آلن/آچار بکس/آچار جغجغه/آچار ترکمتر یا گشتاور

انواع آچار

نمایش 11 نتیحه