شیار زن

شیار زن ابزاری برقی است که برای ایجاد شیار در دیوار استفاده می شود.

شیار زن از موتور ,بلبرینگ ,صفحه گرانیت بر و  گیربکس ساخته شده است.

این ابزار وسیله مناسبی برای ایجاد برش با دقت بالاست و دارای دو نوع است

کاربرد

کندن شیار برای لوله گذاری

کندن شیار برای برق کشی

شیار زن

شیار زن ابزاری برقی است که برای ایجاد شیار در دیوار استفاده می شود. شیار زن از موتور ,بلبرینگ ,صفحه گرانیت بر و  گیربکس ساخته شده است. این ابزار وسیله مناسبی برای ایجاد برش با دقت بالاست و دارای دو نوع است
  • یک تیغ
  • دو تیغ

کاربرد

کندن شیار برای لوله گذاری کندن شیار برای برق کشی

شیار زن

نمایش 10 نتیحه