شیار زن

شیار زن ابزاری برقی است که برای ایجاد شیار در دیوار استفاده می شود.

 

شیار زن

شیار زن ابزاری برقی است که برای ایجاد شیار در دیوار استفاده می شود.  

شیار زن

نمایش 10 نتیحه