انواع انبر

انواع انبر یا pillers ابزاری دستی است که برای که برای نگهداشتن بریدن و قطع کردن از آن استفاده می شود و یکی از پرمصرفترین ابزارهای مورد نیاز است.

انواع انبر

انبر قفلی/انبر جوش/انبر قفلی/سیم چین/گاز انبر و …

کاربرد

ساختمان سازی/لوله کشی/صنعت برق

انواع انبر

انواع انبر یا pillers ابزاری دستی است که برای که برای نگهداشتن بریدن و قطع کردن از آن استفاده می شود و یکی از پرمصرفترین ابزارهای مورد نیاز است.

انواع انبر

انبر قفلی/انبر جوش/انبر قفلی/سیم چین/گاز انبر و ...

کاربرد

ساختمان سازی/لوله کشی/صنعت برق

انواع انبر

در حال نمایش 1–12 از 23 نتیجه