انواع صفحه

انواع صفحه و دیسک cutting disc لوازم جانبی برای انواع برش استفاده می شوند.

فروشگاه ایران ابزار انواع صفحه در برندهای رونیکس و آروا را عرضه می دارد.

برای اطلاعات بیشتر راجع به انواع صفحه به سایت رونیکس رجوع فرمایید.

انواع صفحه

انواع صفحه و دیسک cutting disc لوازم جانبی برای انواع برش استفاده می شوند.
  •  دیسک های سرامیک بر
  • ودسک های گرانیت بر
فروشگاه ایران ابزار انواع صفحه در برندهای رونیکس و آروا را عرضه می دارد. برای اطلاعات بیشتر راجع به انواع صفحه به سایت رونیکس رجوع فرمایید.