کمپرسور هوا

کمپرسور هوا یا پمپ باد  ابزاری برقی است که  با فشرده سازی هوا ,هوایی با فشار بیشتر خارج می کند و نیروی لازم برای کار با ابزار بادی را فراهم می کنند.

مهمترین ویژگی کمپرسورها مخزن آنهاست هرچه این مخزن بزرگتر باشد ,حجم باد خروجی آن بیشتر است.

برای اجاره کمپرسور کلیک کنید.

کمپرسور هوا

کمپرسور هوا یا پمپ باد  ابزاری برقی است که  با فشرده سازی هوا ,هوایی با فشار بیشتر خارج می کند و نیروی لازم برای کار با ابزار بادی را فراهم می کنند. مهمترین ویژگی کمپرسورها مخزن آنهاست هرچه این مخزن بزرگتر باشد ,حجم باد خروجی آن بیشتر است.

برای اجاره کمپرسور کلیک کنید.