کمپرسور هوا

کمپرسور هوا یا پمپ باد  ابزاری برقی است که  با فشرده سازی هوا ,هوایی با فشار بیشتر خارج می کند و نیروی لازم برای کار با ابزار بادی را فراهم می کنند.

مهمترین ویژگی کمپرسورها مخزن آنهاست هرچه این مخزن بزرگتر باشد ,حجم باد خروجی آن بیشتر است.

کاربرد

برای اجاره کمپرسور کلیک کنید.

کمپرسور هوا

کمپرسور هوا یا پمپ باد  ابزاری برقی است که  با فشرده سازی هوا ,هوایی با فشار بیشتر خارج می کند و نیروی لازم برای کار با ابزار بادی را فراهم می کنند. مهمترین ویژگی کمپرسورها مخزن آنهاست هرچه این مخزن بزرگتر باشد ,حجم باد خروجی آن بیشتر است.

کاربرد

  • پیستوله بادی
  • میخکوب بادی
  • منگنه کوب بادی
  • پرچ کن

برای اجاره کمپرسور کلیک کنید.