پولیش

دستگاه پولیش ابزاری برقی است که برای صاف کردن و براق کردن رنگ و چوب  و از بین بردن خطوط  و لکه ها استفاده می شود.

برای از بین بردن نقایص سطوح مختلف قبل از نجاری و رنگ آمیزی از این ابزار استفاده می کنند.

ایران ابزار انواع پولیش در برندهای معتبر رونیکس ,آروا ,دانگ چنگ  و آنکور را آماده عرضه دارد.

کاربرد

پولیش

دستگاه پولیش ابزاری برقی است که برای صاف کردن و براق کردن رنگ و چوب  و از بین بردن خطوط  و لکه ها استفاده می شود. برای از بین بردن نقایص سطوح مختلف قبل از نجاری و رنگ آمیزی از این ابزار استفاده می کنند. ایران ابزار انواع پولیش در برندهای معتبر رونیکس ,آروا ,دانگ چنگ  و آنکور را آماده عرضه دارد.

کاربرد

  • تعمیرگاه ها
  • نجاری
  • ساختمان سازی