پولیش

دستگاه پولیش ابزاری برقی است که برای صاف کردن و براق کردن رنگ و چوب  و از بین بردن خطوط  و لکه ها استفاده می شود.

ایران ابزار انواع پولیش در برندهای معتبر رونیکس ,آروا ,دانگ چنگ  و آنکور را آماده عرضه دارد.

پولیش

دستگاه پولیش ابزاری برقی است که برای صاف کردن و براق کردن رنگ و چوب  و از بین بردن خطوط  و لکه ها استفاده می شود. ایران ابزار انواع پولیش در برندهای معتبر رونیکس ,آروا ,دانگ چنگ  و آنکور را آماده عرضه دارد.

پولیش

Showing all 9 results