سمباده لرزان

سمباده لرزان ,سمباده لرزشی یا سمباده برقی ابزاری برقی است که برای سمباده کاری از آن استفاده می شود این ابزار با لرزش ، کار صیقل دادن و صاف کردن را انجام می دهد.

 

سمباده لرزان

سمباده لرزان ,سمباده لرزشی یا سمباده برقی ابزاری برقی است که برای سمباده کاری از آن استفاده می شود این ابزار با لرزش ، کار صیقل دادن و صاف کردن را انجام می دهد.  

سمباده لرزان

Showing all 8 results