سمباده لرزان

سمباده لرزان ,سمباده لرزشی یا سمباده برقی ابزاری برقی است که برای سمباده کاری از آن استفاده می شود این ابزار با لرزش کار صیقل دادن و صاف کردن را انجام می دهد.

ایران ابزار برندهای رونیکس ,آنکور ,دانگ چنگ را آماده عرضه دارد.

بهترین ویژگی این ابزار این است که  دستگاه صدای کمی تولید می کند

کاربرد

نکات ایمنی

سمباده لرزان

سمباده لرزان ,سمباده لرزشی یا سمباده برقی ابزاری برقی است که برای سمباده کاری از آن استفاده می شود این ابزار با لرزش کار صیقل دادن و صاف کردن را انجام می دهد. ایران ابزار برندهای رونیکس ,آنکور ,دانگ چنگ را آماده عرضه دارد. بهترین ویژگی این ابزار این است که  دستگاه صدای کمی تولید می کند

کاربرد

  • نجاری
  • رنگ آمیزی

نکات ایمنی

  • هنگام استفاده حتا از تجهیزات ایمنی استفاده کنید.
  • برای محافظت از چشم ها از عینک ایمنی استفاده کنید.
  • هنگام حمل آن را روشن نکنید و بعد از خاموش کردن تا توقف کامل آن صبر کنید و سپس آن را کنار بزارید.