Leman لمان

برندی چینی میباشد که با قیمتی پایین تر از سایر برند های چینی بازار مانند رونیکس،آروا،هیوندای،توسن و …..   فروش خود برای آن دسته از مشتریانی را هدف گرفته که از میزان بودجه کمتری نسبت به برندهای یاد شده برخوردار می باشند.

Leman لمان برندی چینی میباشد که با قیمتی پایین تر از سایر برند های چینی بازار مانند رونیکس،آروا،هیوندای،توسن و .....   فروش خود برای آن دسته از مشتریانی را هدف گرفته که از میزان بودجه کمتری نسبت به برندهای یاد شده برخوردار می باشند.