فیلتر بازکن و رینگ جمع کن

فیلتر باز کن ابزاری دستی است که برای برای باز کردن از آن استفاده می شود.

ایران ابزار انواع آچارهای فیلتر باز کن و رینگ جمع کن را در برندهای زیر عرضه می دارد.

اکرافت

فیلتر بازکن و رینگ جمع کن

فیلتر باز کن ابزاری دستی است که برای برای باز کردن از آن استفاده می شود. ایران ابزار انواع آچارهای فیلتر باز کن و رینگ جمع کن را در برندهای زیر عرضه می دارد. اکرافت
  • آچار فیلتر کامیونی
  • آچار فیلتر دسته جغجغه ای

فیلتر بازکن و رینگ جمع کن

نمایش 1 نتیحه