ابزار دستی متفرقه

ابزار دستی که پرمصرف هستندو بسیار پر کاربرند و بر اثر گذر زمان نیاز به تعویض دارند.ابزار حفاظتی که برای جلوگیری از صدمه و آسیب دبدن کاربر و تجهیزات ,استفاده از آنها ضروری است .

 ابزار دستی متفرقه

ابزار دستی که پرمصرف هستندو بسیار پر کاربرند و بر اثر گذر زمان نیاز به تعویض دارند.ابزار حفاظتی که برای جلوگیری از صدمه و آسیب دبدن کاربر و تجهیزات ,استفاده از آنها ضروری است .
  • ماسک جوشکاری
  • فیش نری و مادگی اینورتر
  • انبراتصال اینورتر

سایر ابزار دستی

نمایش 12 نتیحه