ایران پتک

ایران پتک برندیست ایرانی.

اکثر محصولات این برند ساخت ایران و تعداد محدودی ساخت آلمان می باشد.

در زمینه ابزار دستی بسیار قوی کار کرده و جای حرفی باقی نگذاشته است.

یکی از بهترین ویژگی های این برند کیفیت بسیار بالای آن می باشد.

ایران پتک

ایران پتک

 

ایران پتک

ایران پتک برندیست ایرانی. اکثر محصولات این برند ساخت ایران و تعداد محدودی ساخت آلمان می باشد. در زمینه ابزار دستی بسیار قوی کار کرده و جای حرفی باقی نگذاشته است. یکی از بهترین ویژگی های این برند کیفیت بسیار بالای آن می باشد. [caption id="attachment_2600" align="alignnone" width="300"]ایران پتک ایران پتک[/caption]