مته

مته چکش برقی ابزار معدنی  تیز و برنده است که برای ایجاد سوراخ در سطوح مختلف استفاده  می شود.

مته ها را داخل دریل ها قرار میدهند تا با چرخش خود سطوح را سوراخ کند .

در واقع ابزاری هستند برای سوراخکاری.

ایران ابزار مته های رونیکس را آماده برای عرضه به مشتریان دارد.

مته

مته چکش برقی ابزار معدنی  تیز و برنده است که برای ایجاد سوراخ در سطوح مختلف استفاده  می شود. مته ها را داخل دریل ها قرار میدهند تا با چرخش خود سطوح را سوراخ کند . در واقع ابزاری هستند برای سوراخکاری. ایران ابزار مته های رونیکس را آماده برای عرضه به مشتریان دارد.