قلم چکش برقی

قلم چکش برقی, قلم چکش ای است  انواع  و اقسام  مختلف دارد .مدل های زیر توسط مجموعه ایران ابزار عرضه می شود.

چکش برقی ابزاری است که برای تخریب از آن استفاده می شود .

بیشرین کاربردش در ساخمان سازی و معادن است.

قلم چکش برقی

قلم چکش برقی, قلم چکش ای است  انواع  و اقسام  مختلف دارد .مدل های زیر توسط مجموعه ایران ابزار عرضه می شود.
  • قلم پنج شیار رونیکس مدل 5021 قلمی است متناسب برای  چکش تخریب 7 کیلویی رونیکس
  • قلم چکش برقی 16 کیلویی ایرانی
  • قلم چکش برقی 16 کیلویی (قلم بتن کن)
چکش برقی ابزاری است که برای تخریب از آن استفاده می شود . بیشرین کاربردش در ساخمان سازی و معادن است.