بالابر برقی

بالابر برقی ابزاری برقی است که برای جابه جایی بار و مصالح و تجیزات  از آن استفاده می شود.

بابابر تک فاز و سه فاز متناسب حمل بار می باشند.

یالابر ساختمانی از یک گیربکس, الکترو موتور تک فاز یا سه فاز  ,پایه ,سیم بکسل ,کالاسکه, ریل ,  قلاب  و باکت حمل مصالح شکیل شده است.

بالابر ها دارای انواع و اقسام مختلفی هستند و متناسب با نوع کاربری و ظرفیت و محیط استفاده انتخاب می شوند.

کاربرد

برای اجاره بالابر کلیک کنید.

بالابر برقی

بالابر برقی ابزاری برقی است که برای جابه جایی بار و مصالح و تجیزات  از آن استفاده می شود. بابابر تک فاز و سه فاز متناسب حمل بار می باشند. یالابر ساختمانی از یک گیربکس, الکترو موتور تک فاز یا سه فاز  ,پایه ,سیم بکسل ,کالاسکه, ریل ,  قلاب  و باکت حمل مصالح شکیل شده است. بالابر ها دارای انواع و اقسام مختلفی هستند و متناسب با نوع کاربری و ظرفیت و محیط استفاده انتخاب می شوند.

کاربرد

  • ساختمان سازی
  • حمل بار در انبارها
برای اجاره بالابر کلیک کنید.