سیم لخت کن

سیم لخت کن یا wire stripper  یا کابل لخت کن ابزاری دستی است که برای جدا کردن روکش سیم از آن استفاده می شود.

همچنین از این ابزار برای اتصال سیم ها و لحیم کاری نیز استفاده می شود.

دسته این ابزار از جتس عایق شاخته شده تا از عبور جریان الکتریکی جلوگیری شود.

فروشگاه ایران ابزار انواع سیم لخت کن را در برندهای زیر عرضه می دارد.

سیم لخت کن

سیم لخت کن یا wire stripper  یا کابل لخت کن ابزاری دستی است که برای جدا کردن روکش سیم از آن استفاده می شود. همچنین از این ابزار برای اتصال سیم ها و لحیم کاری نیز استفاده می شود. دسته این ابزار از جتس عایق شاخته شده تا از عبور جریان الکتریکی جلوگیری شود. فروشگاه ایران ابزار انواع سیم لخت کن را در برندهای زیر عرضه می دارد.
  • ایران پتک