فازمتر

فازمتر test light  یا فاز نما یا تستر ولتاژ ابزاری دستی است که  شبیه پیچ گوشتی است و  برای تست وجود جریان التریکی و همچنین برای تشخیص سیم فاز و نول استفاده میشود .

فازمتر انواع مختلفی دارد

در فروشگاه ایران ابزار انواع فازمتر در برندهای زیر عرضه می شود.

فازمتر

فازمتر test light  یا فاز نما یا تستر ولتاژ ابزاری دستی است که  شبیه پیچ گوشتی است و  برای تست وجود جریان التریکی و همچنین برای تشخیص سیم فاز و نول استفاده میشود . فازمتر انواع مختلفی دارد در فروشگاه ایران ابزار انواع فازمتر در برندهای زیر عرضه می شود.
  • ایران پتک