کاتر

کاتر  ابزاری دستی است که دارای تیغ برنده است و برای برش استفاده می شود.

همه کاترهای دارای محفظه ای برای نگهداری تیغه هستند.

به وسیله این ابزار می توانید انواع اجسام را برش دهید.

این وسیله یکی از پرکاربردترین ابزاری است که در منازل مدارس و کارگاه ها و صنعت  استفاده می شود.

کاربرد

کاتر

کاتر  ابزاری دستی است که دارای تیغ برنده است و برای برش استفاده می شود. همه کاترهای دارای محفظه ای برای نگهداری تیغه هستند. به وسیله این ابزار می توانید انواع اجسام را برش دهید. این وسیله یکی از پرکاربردترین ابزاری است که در منازل مدارس و کارگاه ها و صنعت  استفاده می شود.

کاربرد

  • کار با چرم
  • نجاری
  • تعمیرگاه ها
  • موکت بری