اجاره چکش برقی

اجاره چکش برقی در وزن های مختلف و اجاره ابزار های دیگر  توسط مجموعه ایران ابزار تحت شرایط زیر امکان پذیر خواهد بود.

اجاره چکش برقی های زیر امکان پذیر است

اجاره چکش برقی 30 کیلویی

چکش تخریب ( Electric jack hammer ) با نام دیگر پیکور منحصراًبرای تخریب طراحی شده است این ابزار را بر اساس وزنش تقسیم بندی می کنند و قدرت آن بر اساس تعداد ضربه در دقیقه محاسبه می شود.وزن بالا, چکش را مناسب برای کارهای صنعتی می کند.

از این ابزار برقی در ساختمان سازی,جاده سازی برای تخریب دیوارهای بتنی و آسفالت استفاده می شود.

iهنگام استفاده از این ابزار حتما از تجهیزات ایمنی استفاده کنید.

اجاره چکش برقی

اجاره چکش برقی در وزن های مختلف و اجاره ابزار های دیگر  توسط مجموعه ایران ابزار تحت شرایط زیر امکان پذیر خواهد بود.
 • ارائه کارت شناسایی معتبر (گواهینامه-کارت ماشین-کارت ملی)
 • دریافت شماره تلفن ثابت و همراه مشتریان
 • دریافت رسید تحویل از اشخاص یا شرکت ها
 • دریافت مبلغ کرایه یک ماه و پرداخت آن به مشتریان بعد از اتمام کار(بابت ضمانت)
 • چکش برقی بعد از تست و به طور سالم به مشتریان تحویل داده می شود و پس از اتمام کار سالم تحویل گرفته می شود.
 • هزینه ی حمل و نقل به عهده مشتریان می باشد.
 • مبلغ اجاره چکش روزانه محاسبه خواهد شد به طور ساعتی نیست.

اجاره چکش برقی های زیر امکان پذیر است

 • چکش های شش و هفت کیلویی توانایی تخریب بتن تا 2 سانت رادارند.
 • چکش های یازده و دوازده کیلویی توانایی خریب دیوارهای بتنی تا 4 سانت را دارند
 • چکش شانزده کیلویی توانایی تخریب بتن تا 10 سانیمتر را دارد
 • چکش سی کیلویی توانایی تخریب بیشتر از 10 سانتیمتر را دارد
اجاره چکش برقی 30 کیلویی چکش تخریب ( Electric jack hammer ) با نام دیگر پیکور منحصراًبرای تخریب طراحی شده است این ابزار را بر اساس وزنش تقسیم بندی می کنند و قدرت آن بر اساس تعداد ضربه در دقیقه محاسبه می شود.وزن بالا, چکش را مناسب برای کارهای صنعتی می کند. از این ابزار برقی در ساختمان سازی,جاده سازی برای تخریب دیوارهای بتنی و آسفالت استفاده می شود. iهنگام استفاده از این ابزار حتما از تجهیزات ایمنی استفاده کنید.