کمپکتور

اجاره کمپکتور و انواع  ابزار موتوری در فروشگاه ایران ابزار با شرایط زیر امکان پذیر می باشد.

شرایط اجاره:

  1. هزینه حمل و نقل ( کرایه رفت و برگشت ) بر عهده مشتریان گرامی می باشد.
  2. بابت ضمانت دستگاه از اشخاص,  مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ تومان و شماره موبایل و شماره ثابت گرفته می شود.
  3. بابت ضمانت از شرکتها و سازمان ها ,یک برگ رسید تحویل دستگاه و شماره موبایل و مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ تومان گرفته خواهد شد.

کاربرد کمپکتور

کمپکتور ابزاری است که از آن برای متراکم کردن خاک در ساختمان سازی و جاده سازی ار آن استفاده می شود.

فروشگاه ایران ابزار انواع کمپکتور را در وزن های زیر آماده برای اجاره دارد.

انواع  کمپکتور
وزن(kg) 90 110
قدرت 1500 1700

 کمپکتور

اجاره کمپکتور و انواع  ابزار موتوری در فروشگاه ایران ابزار با شرایط زیر امکان پذیر می باشد.

شرایط اجاره:

  1. هزینه حمل و نقل ( کرایه رفت و برگشت ) بر عهده مشتریان گرامی می باشد.
  2. بابت ضمانت دستگاه از اشخاص,  مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ تومان و شماره موبایل و شماره ثابت گرفته می شود.
  3. بابت ضمانت از شرکتها و سازمان ها ,یک برگ رسید تحویل دستگاه و شماره موبایل و مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ تومان گرفته خواهد شد.

کاربرد کمپکتور

کمپکتور ابزاری است که از آن برای متراکم کردن خاک در ساختمان سازی و جاده سازی ار آن استفاده می شود. فروشگاه ایران ابزار انواع کمپکتور را در وزن های زیر آماده برای اجاره دارد.
انواع  کمپکتور
وزن(kg) 90 110
قدرت 1500 1700
  • کمپکتور دستی 90 کیلویی
  • کمپکتور سنگین 110 کیلویی