اجاره سایر ابزار های موتوری مانند کاتر, کمپکتور، ماله موتوری ,ویبره بنزینی  توسط فروشگاه ایران ابزار فراهم شده است.

اجاره سایر ابزار های موتوری مانند کاتر, کمپکتور، ماله موتوری ,ویبره بنزینی  توسط فروشگاه ایران ابزار فراهم شده است.
  • کمپکتور در ساختمان سازی برای مراکم کرده خاک اسفاده می شود.
  • ماله موتوری ابزاری است که برای صاف کردن بتن در سازه ها از آن استفاه می شود.
  • ویبره بنزینی دستگاهی است که از آن برای فشرده کردن هوای بتن استفاده می شود.
  • کاتر نیز دستگاهی است که برای برش آسفالت از آن استفاده می شود.