اجاره موتور برق

اجاره موتور برق و  اجاره ابزار موتوری   های دیگر  با شرایط زیر توسط مجموعه ایران ابزار فراهم شده است.

موتوربرق یا generator دستگاهی است که انرژی حاصل از سوخت بنزین را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند. این وسیله بطور اتومات گاز می کشد .ایران ابزار موتور برق های زیر را برای اجاره آماده دارد:

لیست قیمت موتور برق

اجاره موتور برق

کاربرد موتور برق

معمولا از این وسیله در نبود برق شهری در موارد زیر استفاده می شود

از این دستگاه در بیمارستانها, بانکها ,دیتا سرورها و ساختمان ها استفاده می شود.

نکات ایمنی هنگام استفاده از موتور برق

هنگام استفاده از موتور برق آن را در فضای باز قرار دهید زیرا گازهای تولید شده در اثر احتراق بنزین خطرناک و سمی است و ممکن است در فضای بسته موجب خفگی شود.این دستگاه حتماً باید روغن داشته باشد قبل از استفاده روغن آن را چک کنید.هنگام استفاده از گوش گیر استفاده کنید ,چرا که صدای زیادی تولید می کند.البته نوع سایلنت آن کم صداتر است.

اجاره موتور برق

اجاره موتور برق و  اجاره ابزار موتوری   های دیگر  با شرایط زیر توسط مجموعه ایران ابزار فراهم شده است.
  • تحویل کارت شناسایی معتبر مشتری (کار ملی یا گواهینامه)
  • مبلغ اجاره به صورت روزانه محاسبه می شود.
  • رسید تحویل باید توسط فرد امضاء شود
  • دستگاه سالم و تست شده تحویل مشتری میشود و سالم تحویل گرفته خواهد شد
  • ارائه تلفن همراه و تلفن ثابت مشریان الزامی می باشد.
  • هزینه ایاب و ذهاب با مشریان گرامی می باشد.
  • سوخت دستگاه بنزین است.
موتوربرق یا generator دستگاهی است که انرژی حاصل از سوخت بنزین را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند. این وسیله بطور اتومات گاز می کشد .ایران ابزار موتور برق های زیر را برای اجاره آماده دارد: لیست قیمت موتور برق اجاره موتور برق

کاربرد موتور برق

معمولا از این وسیله در نبود برق شهری در موارد زیر استفاده می شود از این دستگاه در بیمارستانها, بانکها ,دیتا سرورها و ساختمان ها استفاده می شود.

نکات ایمنی هنگام استفاده از موتور برق

هنگام استفاده از موتور برق آن را در فضای باز قرار دهید زیرا گازهای تولید شده در اثر احتراق بنزین خطرناک و سمی است و ممکن است در فضای بسته موجب خفگی شود.این دستگاه حتماً باید روغن داشته باشد قبل از استفاده روغن آن را چک کنید.هنگام استفاده از گوش گیر استفاده کنید ,چرا که صدای زیادی تولید می کند.البته نوع سایلنت آن کم صداتر است.