فیلتر ژنراتور

فیلتر ژنراتور فیلتری است که از ورود ناخالیهای روغن و هوا و سوخت به موتور جلوگیری می کند .

مزایا

فیلتر ژنراتور

فیلتر ژنراتور فیلتری است که از ورود ناخالیهای روغن و هوا و سوخت به موتور جلوگیری می کند .

مزایا

  •  رویکرد بهتر ژنراتور
  • بالا رفتن عمر مفید موتور برق

هیچ محصولی یافت نشد.