فیلتر دام تراک

فیلتر دام تراک فیلتری است که از ورود ناخالصی ها به موتور جلوگیری می کند.

دام تراک وسیله ای است که  برای حمل بارهای سنگین در معادن و پروژه های راه سازی استفاده می شود.

فیلتر دام تراک

فیلتر دام تراک فیلتری است که از ورود ناخالصی ها به موتور جلوگیری می کند. دام تراک وسیله ای است که  برای حمل بارهای سنگین در معادن و پروژه های راه سازی استفاده می شود.

هیچ محصولی یافت نشد.