فیلتر بیل

فیلتر بیل فیلتری است که از ورود ذرات و گردو غبار به موتور جلوگیری می کند.

فروشگاه ایران ابزار فیلترهای زیر را آماده عرضه دارد.

بیل لیبهر912

بیل هیتاچی

فیلتر بیل

فیلتر بیل فیلتری است که از ورود ذرات و گردو غبار به موتور جلوگیری می کند. فروشگاه ایران ابزار فیلترهای زیر را آماده عرضه دارد. بیل لیبهر912 بیل هیتاچی

هیچ محصولی یافت نشد.