فیلتر یا هواکش 

فیلتر   filter (سپراتور) ابزاری است که برای تصویه  کردن هوای ورودی به کمپرسور استفاده میشود.

در واقع وظیفه فیلتر جدا کردن گردو غبار و روغن می باشد تا هوای تصویه شده, وارد کمپرسور شود.

فیلتر

فیلتر

تعویض به موقع فیلتر باعث افزایش کارایی کمپرسور خواهد شد.

هواکش ها برا اساس سه مولفه مشخص می شوند.

فروشگاه ایران ابزار انواع فیلترهای ابزار معدن و تخریب ا آماده عرضه دارد.

فیلتر یا هواکش 

فیلتر   filter (سپراتور) ابزاری است که برای تصویه  کردن هوای ورودی به کمپرسور استفاده میشود. در واقع وظیفه فیلتر جدا کردن گردو غبار و روغن می باشد تا هوای تصویه شده, وارد کمپرسور شود. [caption id="attachment_3579" align="alignnone" width="180"]فیلتر فیلتر[/caption] تعویض به موقع فیلتر باعث افزایش کارایی کمپرسور خواهد شد. هواکش ها برا اساس سه مولفه مشخص می شوند.
 • ارتفاع
 • قطر بیرون
 • قطر داخل
فروشگاه ایران ابزار انواع فیلترهای ابزار معدن و تخریب ا آماده عرضه دارد.
 • فیلتر کمپرسور
 • فیلتر کامیون
 • فیلتر لودر
 • دام تراک
 • ژنراتور
 • کامیونت
 • بیل
 • اتوبوس

هیچ محصولی یافت نشد.